Xã Thiệu Trung đón đoàn công tác của UBND tỉnh, UBND huyện về kiểm tra tiến độ xây dựng xã NTM nâng cao

Đăng lúc: 30/09/2021 (GMT+7)
100%

Sáng ngày 29/9/2021, xã Thiệu Trung rất vinh dự được đón tiếp đồng chí Lê Đức Giang _ tỉnh ủy viên, PCT UBND tỉnh, phó trưởng BCĐ điều phối xây dựng NTM tỉnh Thanh Hóa, cùng cán bộ trong đoàn công tác của UBND tỉnh Thanh Hóa, về kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã.

Thiệu Trung, ngày 29/9/2021

Bài viết: Xã Thiệu Trung đón đoàn công tác của UBND tỉnh, UBND huyện về kiểm tra tiến độ xây dựng xã NTM nâng cao

Sáng ngày 29/9/2021, xã Thiệu Trung rất vinh dự được đón tiếp đồng chí Lê Đức Giang _ tỉnh ủy viên, PCT UBND tỉnh, phó trưởng BCĐ điều phối xây dựng NTM tỉnh Thanh Hóa, cùng cán bộ trong đoàn công tác của UBND tỉnh Thanh Hóa, về kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã.

Tham dự cùng đoàn còn có đồng chí Nguyễn Văn Biện, Bí thư Huyện ủy, CT. HĐND huyện Thiệu Hóa cùng các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy, trưởng các phòng, ban chuyên môn của huyện Thiệu Hóa.

Về thăm tiến độ xây dựng xã NTM nâng cao của xã, đoàn công tác của tỉnh, của Huyện đã đến dâng hương, dâng hoa tại khu lăng mộ và đền thờ nhà sử học Lê Văn Hưu và ghé thăm mô hình nhà sạch vườn mẫu tại thôn 4, ghé thăm các gian hàng tại khu vực làng nghề đúc đồng Chè Đông ( Trà Đông)

Các đồng chí đã đánh giá và ghi nhận sự nổ lực cố gắng của Đảng bộ và nhân dân xã nhà và mong muốn xã Thiệu Trung tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân cùng tích cực tham gia xd quê hương, xây dựng các tiêu chí NTM nâng cao để cuối năm hoàn thành và được công nhận đạt xã NTM nâng cao...

Hình ảnh:
A1.jpg

A2.jpg

A3.jpg

A4.jpg

A5.jpg

A6.jpg

A7.jpg

A10.jpg

A8.jpg


A9.jpg
A9.jpg

Người thực hiện bài và ảnh

Trần Thị Hiên( CC Văn hóa - Xã hội)

Xã Thiệu Trung đón đoàn công tác của UBND tỉnh, UBND huyện về kiểm tra tiến độ xây dựng xã NTM nâng cao

Đăng lúc: 30/09/2021 (GMT+7)
100%

Sáng ngày 29/9/2021, xã Thiệu Trung rất vinh dự được đón tiếp đồng chí Lê Đức Giang _ tỉnh ủy viên, PCT UBND tỉnh, phó trưởng BCĐ điều phối xây dựng NTM tỉnh Thanh Hóa, cùng cán bộ trong đoàn công tác của UBND tỉnh Thanh Hóa, về kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã.

Thiệu Trung, ngày 29/9/2021

Bài viết: Xã Thiệu Trung đón đoàn công tác của UBND tỉnh, UBND huyện về kiểm tra tiến độ xây dựng xã NTM nâng cao

Sáng ngày 29/9/2021, xã Thiệu Trung rất vinh dự được đón tiếp đồng chí Lê Đức Giang _ tỉnh ủy viên, PCT UBND tỉnh, phó trưởng BCĐ điều phối xây dựng NTM tỉnh Thanh Hóa, cùng cán bộ trong đoàn công tác của UBND tỉnh Thanh Hóa, về kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã.

Tham dự cùng đoàn còn có đồng chí Nguyễn Văn Biện, Bí thư Huyện ủy, CT. HĐND huyện Thiệu Hóa cùng các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy, trưởng các phòng, ban chuyên môn của huyện Thiệu Hóa.

Về thăm tiến độ xây dựng xã NTM nâng cao của xã, đoàn công tác của tỉnh, của Huyện đã đến dâng hương, dâng hoa tại khu lăng mộ và đền thờ nhà sử học Lê Văn Hưu và ghé thăm mô hình nhà sạch vườn mẫu tại thôn 4, ghé thăm các gian hàng tại khu vực làng nghề đúc đồng Chè Đông ( Trà Đông)

Các đồng chí đã đánh giá và ghi nhận sự nổ lực cố gắng của Đảng bộ và nhân dân xã nhà và mong muốn xã Thiệu Trung tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân cùng tích cực tham gia xd quê hương, xây dựng các tiêu chí NTM nâng cao để cuối năm hoàn thành và được công nhận đạt xã NTM nâng cao...

Hình ảnh:
A1.jpg

A2.jpg

A3.jpg

A4.jpg

A5.jpg

A6.jpg

A7.jpg

A10.jpg

A8.jpg


A9.jpg
A9.jpg

Người thực hiện bài và ảnh

Trần Thị Hiên( CC Văn hóa - Xã hội)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT