Thông tin địa lý[sửa | sửa mã nguồn]

Xã Thiệu Trung có diện tích: 3,92 km2;[1]. Theo Tổng điều tra dân số năm 1999, xã Thiệu Trung có dân số 5.418 người[1].

Xã Thiệu Trung nằm ở cực nam của huyện Thiệu, có địa giới hành chính:

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT