Xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao

Đăng lúc: 20/09/2021 (GMT+7)
100%

Xã Thiệu Trung tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân đoàn kết, chung sức xây dựng xã đạt nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2021.

Thiệu Trung, ngày 20/9/2021

Bài viết:

Xã Thiệu Trung tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân đoàn kết, chung sức xây dựng xã đạt nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2021.

Là tháng đầu của quý 4, hiện nay xã Thiệu Trung đang đẩy mạnh mọi hoạt động tuyên truyền, vận động người dân tham gia xây dựng NTM trên địa bàn xã hiện được thực hiện với nhiều hình thức. Các tổ chức, các thôn, thành viên BCĐ xây dựng NTM xã thường xuyên tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của huyện, của tỉnh về chương trình xây dựng NTM;

Tại các điểm nhà văn hóa – khu thể thao của thôn, các đơn vị thôn đã bắt tay thực hiện đồng bộ (Riêng thôn 6 quy hoạch khu mới nên sẽ làm sau): Thôn 1 đã chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa, khu thể thao của thôn, thôn 2 đang sữa chữa nâng cấp NVH – khu thể thao, hệ thống cống ránh thoát nước; thôn 3 chính trang nâng cấp nhà văn hóa – khu thể thao; thôn 4 sữa chữa nâng cấp NVH, khu thể thao, thôn 5 chỉnh trang khuôn viên NVH, khu thể thao của thôn.

Hiện nay cả 6/6 thôn người dân đang tiếp tục xây dựng chỉnh trang nhà cửa, tường rào, quét dọn vệ sinh môi trường.

BCĐ xây dựng NTM xã đã kiểm tra và xin ghi nhận sự nổ lực cố gắng của nhân dân. Và mong muốn người dân hãy tiếp tục chung sức, nỗ lực cùng với chính quyền để xây dựng quê hương, cụ thể như:

1.Nhân dân tiếp tục chỉnh trang nhà cửa, dọn dẹp nhà ở, vườn hộ.

2. Xây dựng tường rào kiểu mẫu, quét vôi ve tường rào, khuôn viên gia đình.

3. Mỗi hộ hãy xây dựng hố rác gia đình để xử lý rác thải cùng như quét dọn đường làng ngõ xóm đảm bảo VSMT.

4. Mỗi hộ gia đình mua 01 thùng đựng rác.

5. Từng gia đình, từng xóm hãy tiếp tục trồng và chăm sóc các đường hoa, chậu hoa ngay khuôn viên gia đình để có đường hoa xanh - đẹp.

Mọi người, mọi nhà hãy cùng nỗ lực, phấn đấu góp sức để cuối năm 2021, xã nhà đạt xã NTM nâng cao.


AB.jpg

Người Thực hiện

Trần Thị Hiên ( Công chức VHXH)

Xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao

Đăng lúc: 20/09/2021 (GMT+7)
100%

Xã Thiệu Trung tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân đoàn kết, chung sức xây dựng xã đạt nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2021.

Thiệu Trung, ngày 20/9/2021

Bài viết:

Xã Thiệu Trung tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân đoàn kết, chung sức xây dựng xã đạt nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2021.

Là tháng đầu của quý 4, hiện nay xã Thiệu Trung đang đẩy mạnh mọi hoạt động tuyên truyền, vận động người dân tham gia xây dựng NTM trên địa bàn xã hiện được thực hiện với nhiều hình thức. Các tổ chức, các thôn, thành viên BCĐ xây dựng NTM xã thường xuyên tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của huyện, của tỉnh về chương trình xây dựng NTM;

Tại các điểm nhà văn hóa – khu thể thao của thôn, các đơn vị thôn đã bắt tay thực hiện đồng bộ (Riêng thôn 6 quy hoạch khu mới nên sẽ làm sau): Thôn 1 đã chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa, khu thể thao của thôn, thôn 2 đang sữa chữa nâng cấp NVH – khu thể thao, hệ thống cống ránh thoát nước; thôn 3 chính trang nâng cấp nhà văn hóa – khu thể thao; thôn 4 sữa chữa nâng cấp NVH, khu thể thao, thôn 5 chỉnh trang khuôn viên NVH, khu thể thao của thôn.

Hiện nay cả 6/6 thôn người dân đang tiếp tục xây dựng chỉnh trang nhà cửa, tường rào, quét dọn vệ sinh môi trường.

BCĐ xây dựng NTM xã đã kiểm tra và xin ghi nhận sự nổ lực cố gắng của nhân dân. Và mong muốn người dân hãy tiếp tục chung sức, nỗ lực cùng với chính quyền để xây dựng quê hương, cụ thể như:

1.Nhân dân tiếp tục chỉnh trang nhà cửa, dọn dẹp nhà ở, vườn hộ.

2. Xây dựng tường rào kiểu mẫu, quét vôi ve tường rào, khuôn viên gia đình.

3. Mỗi hộ hãy xây dựng hố rác gia đình để xử lý rác thải cùng như quét dọn đường làng ngõ xóm đảm bảo VSMT.

4. Mỗi hộ gia đình mua 01 thùng đựng rác.

5. Từng gia đình, từng xóm hãy tiếp tục trồng và chăm sóc các đường hoa, chậu hoa ngay khuôn viên gia đình để có đường hoa xanh - đẹp.

Mọi người, mọi nhà hãy cùng nỗ lực, phấn đấu góp sức để cuối năm 2021, xã nhà đạt xã NTM nâng cao.


AB.jpg

Người Thực hiện

Trần Thị Hiên ( Công chức VHXH)

Từ khóa bài viết:

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT