Xây dựng NTM

Đăng lúc: 06/10/2021 (GMT+7)
100%

Thiệu Trung, ngày 06/10/2021

Bài viết: Xã Thiệu Trung cùng với huyện Thiệu Hóa chỉnh trang đón đoàn thẩm tra của UBND tỉnh về kiểm tra huyện nông thôn mới

Thực hiện chỉ đạo của BCĐ XD NTM huyện Thiệu Hóa, trong những ngày qua từ 01 – 05 tháng 10 năm 2021, BCĐ XD NTM xã Thiệu Trung đã tập trung chỉnh trang diện mạo, dãi thảm nhựa asphanlt, trang trí băng zôn, khẩu hiệu pa nô dọc các tuyến đường, tuyên truyền vận động nhân dân, cán bộ quét dọn vệ sinh môi trường, treo cờ tổ quốc … mọi công việc đã được chuẩn bị chu đáo song trước chiều ngày 05/10/2021.

Sáng ngày 06/10/2021, xã Thiệu Trung cùng với huyện Thiệu Hóa tổ chức đón đoàn thẩm tra của UBND tỉnh - Ban điều phối xây dựng NTM tỉnh Thanh Hóa, trưởng đoàn kiểm tra là Đồng chí Cao Văn Cường – TUV- GĐ Sở NN và PTNT, chánh VP điều phối XDNTM tỉnh Thanh Hóa cùng các đồng chí trưởng – phó các sở ban ngành trong BCĐ xây dựng NTM tỉnh về thẩm tra để công nhận huyện Thiệu Hóa đạt huyện NTM.

Đoàn đã về Thiệu Trung và vào dâng hương tại khu lăng mộ và đền thờ nhà sử học Lê Văn Hưu, đoàn đến di tích lịch sử hầm làm việc và chỉ huy của Thường trực ủy ban hành chính tỉnh thời kỳ chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ (1964-1972) và ghé thăm mô hình nhà sạch vườn mẫu tại thôn 4, Đoàn đã đến gian hàng sản phẩm Ocop 4 sao tại khu vực làng nghề đúc đồng Chè Đông ( Trà Đông).

Các đồng chí trong đoàn thẩm tra đã thảo luận, đánh giá và ghi nhận sự nổ lực cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thiệu Hóa trong chỉ đạo xây dựng huyện NTM, diện mạo quê hương ngày một đổi mới, đề nghị các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Thiệu Hóa nói chung, xã Thiệu Trung nói riêng Phát huy thế mạnh trong công tác Di tích – Du lịch – làng nghề tích cực tham gia xd quê hương, xây dựng các tiêu chí NTM đặc biệt là công tác VSMT, các tuyến đường hoa để quê hương luôn sáng, xanh, sạch, đẹp.

Người thực hiện

Trần Thị Hiên - CCVH xã

Xây dựng NTM

Đăng lúc: 06/10/2021 (GMT+7)
100%

Thiệu Trung, ngày 06/10/2021

Bài viết: Xã Thiệu Trung cùng với huyện Thiệu Hóa chỉnh trang đón đoàn thẩm tra của UBND tỉnh về kiểm tra huyện nông thôn mới

Thực hiện chỉ đạo của BCĐ XD NTM huyện Thiệu Hóa, trong những ngày qua từ 01 – 05 tháng 10 năm 2021, BCĐ XD NTM xã Thiệu Trung đã tập trung chỉnh trang diện mạo, dãi thảm nhựa asphanlt, trang trí băng zôn, khẩu hiệu pa nô dọc các tuyến đường, tuyên truyền vận động nhân dân, cán bộ quét dọn vệ sinh môi trường, treo cờ tổ quốc … mọi công việc đã được chuẩn bị chu đáo song trước chiều ngày 05/10/2021.

Sáng ngày 06/10/2021, xã Thiệu Trung cùng với huyện Thiệu Hóa tổ chức đón đoàn thẩm tra của UBND tỉnh - Ban điều phối xây dựng NTM tỉnh Thanh Hóa, trưởng đoàn kiểm tra là Đồng chí Cao Văn Cường – TUV- GĐ Sở NN và PTNT, chánh VP điều phối XDNTM tỉnh Thanh Hóa cùng các đồng chí trưởng – phó các sở ban ngành trong BCĐ xây dựng NTM tỉnh về thẩm tra để công nhận huyện Thiệu Hóa đạt huyện NTM.

Đoàn đã về Thiệu Trung và vào dâng hương tại khu lăng mộ và đền thờ nhà sử học Lê Văn Hưu, đoàn đến di tích lịch sử hầm làm việc và chỉ huy của Thường trực ủy ban hành chính tỉnh thời kỳ chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ (1964-1972) và ghé thăm mô hình nhà sạch vườn mẫu tại thôn 4, Đoàn đã đến gian hàng sản phẩm Ocop 4 sao tại khu vực làng nghề đúc đồng Chè Đông ( Trà Đông).

Các đồng chí trong đoàn thẩm tra đã thảo luận, đánh giá và ghi nhận sự nổ lực cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thiệu Hóa trong chỉ đạo xây dựng huyện NTM, diện mạo quê hương ngày một đổi mới, đề nghị các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Thiệu Hóa nói chung, xã Thiệu Trung nói riêng Phát huy thế mạnh trong công tác Di tích – Du lịch – làng nghề tích cực tham gia xd quê hương, xây dựng các tiêu chí NTM đặc biệt là công tác VSMT, các tuyến đường hoa để quê hương luôn sáng, xanh, sạch, đẹp.

Người thực hiện

Trần Thị Hiên - CCVH xã

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT