Xã Thiệu Trung tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020

Đăng lúc: 18/07/2019 (GMT+7)
100%

Chiều ngày 15/7/2019 BCĐ xây dựng nông thôn mới xã Thiệu Trung tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020, về dự có đồng chí Trịnh Văn Súy – PBT - Chủ tịch UBND – Phó trưởng ban chỉ đạo XD NTM huyện Thiệu Hóa. Cùng các đồng chí trong ban thường vụ Huyện ủy các đồng chí trong Ban chỉ đạo XDNTM huyện và 12 Đ/c trưởng BCĐ XDNTM các xã phía nam của huyện.

Thiệu Trung, ngày 16/7/2019

Chiều ngày 15/7/2019 BCĐ xây dựng nông thôn mới xã Thiệu Trung tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020, về dự có đồng chí Trịnh Văn Súy – PBT - Chủ tịch UBND – Phó trưởng ban chỉ đạo XD NTM huyện Thiệu Hóa. Cùng các đồng chí trong ban thường vụ Huyện ủy các đồng chí trong Ban chỉ đạo XDNTM huyện và 12 Đ/c trưởng BCĐ XDNTM các xã phía nam của huyện.

Về phía đại biểu của xã Thiệu Trung tham dự hội nghị có Đ/c Trịnh Văn Đệ Huyện ủy viên - BT Đảng bộ trưởng BCĐ XDNTM cùng các đ/c trong BCĐ XDNTM xã, Thủ trưởng các ngành, MTTQ, các Đoàn thể các tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, hội đặc thù; trưởng, phó tiểu BCĐ XDNTM ở các thôn và các cá nhân điển hình trong XDNTM đã về dự hội nghị.

Hội nghị đã thực hiện các nội dung chương trình như:

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu do đ/c Lê Đình Liêm (CC VP UBND xã) thực hiện.

2. Đ/c Trịnh Văn Đệ - Trưởng ban CĐXDNTM xã khai mạc Hội nghị.

3. Đ/c Trần Công Lạc - CTUBND xã phó BCĐ XDNTM xã Trình bày báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010 – 2020.

4. Thảo luận: Có 6 ý kiến tham dự phát biểu, tham luận tại hội nghị. Các ý kiến tham luận đều thống nhất cao với báo cáo thông qua tại hội nghị và nêu những kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện, trong việc tuyên truyền vận động nhân dân và kết quả thực hiện của đơn vị.

5. Đ/c Trịnh Văn Súy – PBT - Chủ tịch UBND – Phó trưởng ban chỉ đạo XD NTM huyện Thiệu Hóa - Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Qua bài phát biểu, đồng chí đã nêu lên những kết quả, thành tích của xã Thiệu Trung trong 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM của xã đồng thời chỉ ra những tồn tại hạn chế trong các tiêu chí và định hướng từ nay đến cuối năm để đạt được xã nông thôn mới kiểu mẫu, BCD xây dựng NTM xã Thiệu Trung cần thực hiện tốt các tiêu chí và đặc biệt lấy nhân dân làm nòng cốt, sự thay đổi trong nhận thức, trong điều kiện kinh tế của nhân dân làm trọng tâm, vì mục tiêu chủ yếu trong xây dựng NTM là điều kiện kinh tế của nhân dân được nâng lên.

6. Thông qua công tác thi đua khen thưởng. ( do đ/c Lê Đình Liêm - công chức văn phòng UBND xã thực hiện). Tại hội nghị có 9 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động, các phong trào thi đua, và có nhiều đóng góp tích cức trong xây dựng NTM được BCĐ xây dựng NTM xã tặng giấy khen và tiền thưởng.

7. Đ/c Trịnh Văn Đệ - HUV – BT Đảng bộ - Trưởng BCĐ XD NTM xã bế mạc hội nghị. Phát biểu kết luận hội nghị, đ/c nêu rõ sau 1/2 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm và tập trung cao, Hội nghị đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra. Thay mặt trưởng BCĐ xây dựng nông thôn mới xã Thiệu Trung, đồng chí xin nghiêm túc tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo UBND huyện Thiệu Hóa và mong rằng xã Thiệu Trung tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo UBND huyện và các thành viên BCĐ xây dựng NTM huyện Thiệu Hóa; Đồng chí đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu về tham dự hội nghị và các ý kiến tham luận tại hội nghị, các ý kiến có sự chia sẽ kinh nghiệm và kết quả trong xây dựng NTM của các đơn vị trong xã đặc biệt là trong tuyên truyền vận động nhân dân cùng chung sức xây dựng nông thôn mới, từ đó BCĐ xây dựng NTM xã nghiêm túc tiếp thu và xây dựng chương trình, nhiệm vụ xây dựng công tác 6 tháng cuối năm 2019 phấn đấu để xã Thiệu Trung đạt nông thôn mới nâng cao.

Các hình ảnh từ hội nghị:
đồng chí đệ phát biểu.jpg
(Đ/c Trịnh Văn Đệ - Trưởng ban CĐXDNTM xã khai mạc Hội nghị)

đồng chí Lạc phát biểu.jpg

(Đ/c Trần Công Lạc - CTUBND xã phó BCĐ XD NTM xã Trình bày báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010 – 2020)

đồng chí lâm tham luận.jpg

( Đ/c Lê Ngọc Lâm – HT trường Tiểu Học Thiệu Trung - phát biểu tham luận)

đồng chí Lự tham luận.jpg

( Bà: Trần Thị Lự - Đại diện hộ gia đình có nhiều đóng góp xây dựng NTM thôn 4 – Tham luận tại hội nghị)đc tám tham luận.jpg

( Ông: Lê Văn Minh – Con em Thiệu Trung sống tại Thành phố Thanh Hóa – Tham luận tại hội nghị)


đồng chí Suy phát biểu.jpg

( Đ/c Trịnh Văn Súy – PBT - Chủ tịch UBND – Phó trưởng ban chỉ đạo XD NTM huyện Thiệu Hóa - Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị)

đc liêm thông qua qđ khen thuong.jpg

( Đ/c Lê Đình Liêm – CC VP UBND xã – Thông qua QĐ khen thưởng của UBND xã)

9 tập thể khen thưởng.jpg

( 9 tập thể có thành tích xuất sắc được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND xã)

21 cá nhân được khen thưởng.jpg

( 21 cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND xã)

Nguồn tin: Trần Thị Hiên – CC Văn hóa

Xã Thiệu Trung tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020

Đăng lúc: 18/07/2019 (GMT+7)
100%

Chiều ngày 15/7/2019 BCĐ xây dựng nông thôn mới xã Thiệu Trung tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020, về dự có đồng chí Trịnh Văn Súy – PBT - Chủ tịch UBND – Phó trưởng ban chỉ đạo XD NTM huyện Thiệu Hóa. Cùng các đồng chí trong ban thường vụ Huyện ủy các đồng chí trong Ban chỉ đạo XDNTM huyện và 12 Đ/c trưởng BCĐ XDNTM các xã phía nam của huyện.

Thiệu Trung, ngày 16/7/2019

Chiều ngày 15/7/2019 BCĐ xây dựng nông thôn mới xã Thiệu Trung tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020, về dự có đồng chí Trịnh Văn Súy – PBT - Chủ tịch UBND – Phó trưởng ban chỉ đạo XD NTM huyện Thiệu Hóa. Cùng các đồng chí trong ban thường vụ Huyện ủy các đồng chí trong Ban chỉ đạo XDNTM huyện và 12 Đ/c trưởng BCĐ XDNTM các xã phía nam của huyện.

Về phía đại biểu của xã Thiệu Trung tham dự hội nghị có Đ/c Trịnh Văn Đệ Huyện ủy viên - BT Đảng bộ trưởng BCĐ XDNTM cùng các đ/c trong BCĐ XDNTM xã, Thủ trưởng các ngành, MTTQ, các Đoàn thể các tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, hội đặc thù; trưởng, phó tiểu BCĐ XDNTM ở các thôn và các cá nhân điển hình trong XDNTM đã về dự hội nghị.

Hội nghị đã thực hiện các nội dung chương trình như:

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu do đ/c Lê Đình Liêm (CC VP UBND xã) thực hiện.

2. Đ/c Trịnh Văn Đệ - Trưởng ban CĐXDNTM xã khai mạc Hội nghị.

3. Đ/c Trần Công Lạc - CTUBND xã phó BCĐ XDNTM xã Trình bày báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010 – 2020.

4. Thảo luận: Có 6 ý kiến tham dự phát biểu, tham luận tại hội nghị. Các ý kiến tham luận đều thống nhất cao với báo cáo thông qua tại hội nghị và nêu những kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện, trong việc tuyên truyền vận động nhân dân và kết quả thực hiện của đơn vị.

5. Đ/c Trịnh Văn Súy – PBT - Chủ tịch UBND – Phó trưởng ban chỉ đạo XD NTM huyện Thiệu Hóa - Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Qua bài phát biểu, đồng chí đã nêu lên những kết quả, thành tích của xã Thiệu Trung trong 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM của xã đồng thời chỉ ra những tồn tại hạn chế trong các tiêu chí và định hướng từ nay đến cuối năm để đạt được xã nông thôn mới kiểu mẫu, BCD xây dựng NTM xã Thiệu Trung cần thực hiện tốt các tiêu chí và đặc biệt lấy nhân dân làm nòng cốt, sự thay đổi trong nhận thức, trong điều kiện kinh tế của nhân dân làm trọng tâm, vì mục tiêu chủ yếu trong xây dựng NTM là điều kiện kinh tế của nhân dân được nâng lên.

6. Thông qua công tác thi đua khen thưởng. ( do đ/c Lê Đình Liêm - công chức văn phòng UBND xã thực hiện). Tại hội nghị có 9 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động, các phong trào thi đua, và có nhiều đóng góp tích cức trong xây dựng NTM được BCĐ xây dựng NTM xã tặng giấy khen và tiền thưởng.

7. Đ/c Trịnh Văn Đệ - HUV – BT Đảng bộ - Trưởng BCĐ XD NTM xã bế mạc hội nghị. Phát biểu kết luận hội nghị, đ/c nêu rõ sau 1/2 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm và tập trung cao, Hội nghị đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra. Thay mặt trưởng BCĐ xây dựng nông thôn mới xã Thiệu Trung, đồng chí xin nghiêm túc tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo UBND huyện Thiệu Hóa và mong rằng xã Thiệu Trung tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo UBND huyện và các thành viên BCĐ xây dựng NTM huyện Thiệu Hóa; Đồng chí đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu về tham dự hội nghị và các ý kiến tham luận tại hội nghị, các ý kiến có sự chia sẽ kinh nghiệm và kết quả trong xây dựng NTM của các đơn vị trong xã đặc biệt là trong tuyên truyền vận động nhân dân cùng chung sức xây dựng nông thôn mới, từ đó BCĐ xây dựng NTM xã nghiêm túc tiếp thu và xây dựng chương trình, nhiệm vụ xây dựng công tác 6 tháng cuối năm 2019 phấn đấu để xã Thiệu Trung đạt nông thôn mới nâng cao.

Các hình ảnh từ hội nghị:
đồng chí đệ phát biểu.jpg
(Đ/c Trịnh Văn Đệ - Trưởng ban CĐXDNTM xã khai mạc Hội nghị)

đồng chí Lạc phát biểu.jpg

(Đ/c Trần Công Lạc - CTUBND xã phó BCĐ XD NTM xã Trình bày báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010 – 2020)

đồng chí lâm tham luận.jpg

( Đ/c Lê Ngọc Lâm – HT trường Tiểu Học Thiệu Trung - phát biểu tham luận)

đồng chí Lự tham luận.jpg

( Bà: Trần Thị Lự - Đại diện hộ gia đình có nhiều đóng góp xây dựng NTM thôn 4 – Tham luận tại hội nghị)đc tám tham luận.jpg

( Ông: Lê Văn Minh – Con em Thiệu Trung sống tại Thành phố Thanh Hóa – Tham luận tại hội nghị)


đồng chí Suy phát biểu.jpg

( Đ/c Trịnh Văn Súy – PBT - Chủ tịch UBND – Phó trưởng ban chỉ đạo XD NTM huyện Thiệu Hóa - Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị)

đc liêm thông qua qđ khen thuong.jpg

( Đ/c Lê Đình Liêm – CC VP UBND xã – Thông qua QĐ khen thưởng của UBND xã)

9 tập thể khen thưởng.jpg

( 9 tập thể có thành tích xuất sắc được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND xã)

21 cá nhân được khen thưởng.jpg

( 21 cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND xã)

Nguồn tin: Trần Thị Hiên – CC Văn hóa

Từ khóa bài viết:

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT