Xã Thiệu Trung thành lập chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid - 19

Đăng lúc: 01/10/2021 (GMT+7)
100%

Xã Thiệu Trung thành lập chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid - 19

Thiệu Trung, ngày 28/8/2021

Bài Viết:

Xã Thiệu Trung thành lập chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid - 19

Thực hiện theo cv chỉ đạo của UBND huyện Thiệu Hóa về việc thành lập các chốt kiểm soát phòng chống dịch.

UBND xã Thiệu Trung đã thành lập chốt kiểm dịch Covid - 19 gồm các vị trí cụ thể sau:

Tại khu vực Quốc lộ 45 xã Thiệu Trung (thuộc địa phận thôn 5) đi Thành phố Thanh Hoá. Chốt này do lực lượng chức năng của huyện Thiệu Hoá tổ chức thực hiện, và xã tăng cường thêm lực lượng.

2 Chốt trong xã gồm:

Chốt số 1 tại Cầu Đông Quang (cổng xã Thiệu Trung).

Chốt số 2 được thành lập trên địa phận thôn 1 ( Cầu sắt thôn 1).

Bắt đầu từ sáng ngày 28/8/2021 tất cả các thành viên đc phân công trực các chốt bắt đầu thực hiện nhiệm vụ.

UBND xã, BCĐ PCD xã Thiệu Trung yêu cầu mọi công dân và phương tiện khi đi qua các chốt đều phải tuân thủ các quy định hướng dẫn của chốt kiểm soát về phòng chống dịch Covid - 19. Như thực hiện đo thân nhiệt, khai báo y tế, đeo khẩu trang,....

VÌ SỨC KHỎE CỦA BẢN THÂN, GĐ VÀ CỘNG ĐỒNG _ MỌI NGƯỜI DÂN HÃY CHUNG TAY PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID 19

Người thực hiện: Trần Thị Hiên – CC Văn hóa – xã hội

Xã Thiệu Trung thành lập chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid - 19

Đăng lúc: 01/10/2021 (GMT+7)
100%

Xã Thiệu Trung thành lập chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid - 19

Thiệu Trung, ngày 28/8/2021

Bài Viết:

Xã Thiệu Trung thành lập chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid - 19

Thực hiện theo cv chỉ đạo của UBND huyện Thiệu Hóa về việc thành lập các chốt kiểm soát phòng chống dịch.

UBND xã Thiệu Trung đã thành lập chốt kiểm dịch Covid - 19 gồm các vị trí cụ thể sau:

Tại khu vực Quốc lộ 45 xã Thiệu Trung (thuộc địa phận thôn 5) đi Thành phố Thanh Hoá. Chốt này do lực lượng chức năng của huyện Thiệu Hoá tổ chức thực hiện, và xã tăng cường thêm lực lượng.

2 Chốt trong xã gồm:

Chốt số 1 tại Cầu Đông Quang (cổng xã Thiệu Trung).

Chốt số 2 được thành lập trên địa phận thôn 1 ( Cầu sắt thôn 1).

Bắt đầu từ sáng ngày 28/8/2021 tất cả các thành viên đc phân công trực các chốt bắt đầu thực hiện nhiệm vụ.

UBND xã, BCĐ PCD xã Thiệu Trung yêu cầu mọi công dân và phương tiện khi đi qua các chốt đều phải tuân thủ các quy định hướng dẫn của chốt kiểm soát về phòng chống dịch Covid - 19. Như thực hiện đo thân nhiệt, khai báo y tế, đeo khẩu trang,....

VÌ SỨC KHỎE CỦA BẢN THÂN, GĐ VÀ CỘNG ĐỒNG _ MỌI NGƯỜI DÂN HÃY CHUNG TAY PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID 19

Người thực hiện: Trần Thị Hiên – CC Văn hóa – xã hội

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT