THÔNG BÁO Cung cấp thông tin cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn xã tham gia Bảo hiểm y tế năm 2018

Đăng lúc: 24/07/2018 (GMT+7)
100%

Bảo hiểm y tế (BHYT) là một trong những chính sách an sinh xã hội quan trọng, mang tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc, thể hiện sự tương thân tương ái, chia sẻ rủi ro giữa người khỏe với người ốm, giữa người trẻ với người già, giữa người có thu nhập cao với người có thu nhập thấp. Đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước nhằm hướng tới công bằng trong chăm sóc sức khỏe, góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho mọi người dân.

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ THIỆU TRUNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Thiệu Trung, ngày 20 tháng 7 năm 2018

THÔNG BÁO

Cung cấp thông tin cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn xã tham gia

Bảo hiểm y tế năm 2018

Bảo hiểm y tế (BHYT) là một trong những chính sách an sinh xã hội quan trọng, mang tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc, thể hiện sự tương thân tương ái, chia sẻ rủi ro giữa người khỏe với người ốm, giữa người trẻ với người già, giữa người có thu nhập cao với người có thu nhập thấp. Đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước nhằm hướng tới công bằng trong chăm sóc sức khỏe, góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho mọi người dân.

Thực hiện chủ trương của Đảng, nhà nước trong công tác chăm sóc sức khỏe của nhân dân, hướng tới tỷ lệ 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế.

Đến hết tháng 6/2018 trên địa bàn xã Thiệu Trung đã có 3.925/5.822 người có thẻ BHYT, chiếm tỷ lệ 67,4 % đang tham gia và hưởng các chế độ, chính sách từ việc tham gia BHYT.( Theo số liệu điều tra rà soát các cá nhân, hộ gia đình có mặt tại địa phương.).

Do chưa điều tra và lấy được thông tin mã số thẻ BHYT của con em Thiệu Trung đang học tập, công tác, sinh sống trên mọi miền tổ quốc (vẫn thuộc diện quản lý về nhân -hộ khẩu của xã Thiệu Trung). Vì vậy tỷ lệ người dân mua thẻ BHYT của xã thấp nhất huyện, không đạt tiêu chí Nông thôn mới.

Vậy UBND xã xin được thông báo và kính mong nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của các cá nhân, hộ gia đình xa quê.

Cụ thể: Xin được cung cấp thông tin đầy đủ như sau: Họ và tên…; ngày tháng năm sinh…..; Đơn vị đang sinh sống, công tác ………..; mã số thẻ bảo hiểm y tế………; thời hạn tham gia BHYT ……….;

Thông tin của các cá nhân, hộ gia đình có thể giúp cho chính quyền địa phương hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới và nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018 cũng như đáp ứng được tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế theo mặt bằng chung của các xã trong cả nước.

Mọi thông tin xin gửi về địa chị Email: hientranvhtt@gmail.com

Điện thoại: 0983336118 hoặc zalo.

Thời gian: Chậm nhất là hết tháng 8/2018.

Kính mong nhận được sự quan tâm của các hộ, các cá nhân.

Xin trân trọng cảm ơn.

TM. UBND XÃ THIỆU TRUNG

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Trần Công Lạc

THÔNG BÁO Cung cấp thông tin cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn xã tham gia Bảo hiểm y tế năm 2018

Đăng lúc: 24/07/2018 (GMT+7)
100%

Bảo hiểm y tế (BHYT) là một trong những chính sách an sinh xã hội quan trọng, mang tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc, thể hiện sự tương thân tương ái, chia sẻ rủi ro giữa người khỏe với người ốm, giữa người trẻ với người già, giữa người có thu nhập cao với người có thu nhập thấp. Đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước nhằm hướng tới công bằng trong chăm sóc sức khỏe, góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho mọi người dân.

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ THIỆU TRUNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Thiệu Trung, ngày 20 tháng 7 năm 2018

THÔNG BÁO

Cung cấp thông tin cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn xã tham gia

Bảo hiểm y tế năm 2018

Bảo hiểm y tế (BHYT) là một trong những chính sách an sinh xã hội quan trọng, mang tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc, thể hiện sự tương thân tương ái, chia sẻ rủi ro giữa người khỏe với người ốm, giữa người trẻ với người già, giữa người có thu nhập cao với người có thu nhập thấp. Đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước nhằm hướng tới công bằng trong chăm sóc sức khỏe, góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho mọi người dân.

Thực hiện chủ trương của Đảng, nhà nước trong công tác chăm sóc sức khỏe của nhân dân, hướng tới tỷ lệ 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế.

Đến hết tháng 6/2018 trên địa bàn xã Thiệu Trung đã có 3.925/5.822 người có thẻ BHYT, chiếm tỷ lệ 67,4 % đang tham gia và hưởng các chế độ, chính sách từ việc tham gia BHYT.( Theo số liệu điều tra rà soát các cá nhân, hộ gia đình có mặt tại địa phương.).

Do chưa điều tra và lấy được thông tin mã số thẻ BHYT của con em Thiệu Trung đang học tập, công tác, sinh sống trên mọi miền tổ quốc (vẫn thuộc diện quản lý về nhân -hộ khẩu của xã Thiệu Trung). Vì vậy tỷ lệ người dân mua thẻ BHYT của xã thấp nhất huyện, không đạt tiêu chí Nông thôn mới.

Vậy UBND xã xin được thông báo và kính mong nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của các cá nhân, hộ gia đình xa quê.

Cụ thể: Xin được cung cấp thông tin đầy đủ như sau: Họ và tên…; ngày tháng năm sinh…..; Đơn vị đang sinh sống, công tác ………..; mã số thẻ bảo hiểm y tế………; thời hạn tham gia BHYT ……….;

Thông tin của các cá nhân, hộ gia đình có thể giúp cho chính quyền địa phương hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới và nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018 cũng như đáp ứng được tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế theo mặt bằng chung của các xã trong cả nước.

Mọi thông tin xin gửi về địa chị Email: hientranvhtt@gmail.com

Điện thoại: 0983336118 hoặc zalo.

Thời gian: Chậm nhất là hết tháng 8/2018.

Kính mong nhận được sự quan tâm của các hộ, các cá nhân.

Xin trân trọng cảm ơn.

TM. UBND XÃ THIỆU TRUNG

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Trần Công Lạc

Từ khóa bài viết:

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT