Chốt kiểm soát dịch bệnh covid 19 xã Thiệu Trung thực hiện nghiêm việc kiểm soát, Phòng chống dịch bệnh

Đăng lúc: 27/09/2021 (GMT+7)
100%

Chốt kiểm soát dịch bệnh covid 19 xã Thiệu Trung thực hiện nghiêm việc kiểm soát, Phòng chống dịch bệnh

Thiệu Trung ngày 11/9/2021
Bài TT:

Chốt kiểm soát dịch bệnh covid 19 xã Thiệu Trung thực hiện nghiêm việc kiểm soát, Phòng chống dịch bệnh

Chốt kiểm soát dịch bệnh covid 19 xã Thiệu Trung luôn thực hiện việc kiểm soát, khai báo y tế của mọi người dân ra, vào xã nghiêm theo quy định.

Cán bộ được giao 3 tổ, trực liên tục 24/24h.

Trong những ngày qua, thấu hiểu đc sự vất vả của các thành viên trong tổ trực, MTTQ xã, chùa Hương Nghiêm, các cơ quan, doanh nghiệp, công ty, hộ gđ, cá nhân... trên địa bàn xã đã luôn quan tâm, động viên về tinh thần, vật chất một cách chu đáo, kịp thời...

Các thành viên tổ chốt kiểm soát dịch bệnh covid 19 xã Thiệu Trung xin ghi nhận và trân thành cảm ơn MTTQ xã, chùa Hương Nghiêm, các cơ quan, doanh nghiệp, công ty, hộ gđ, cá nhân ... chúc mọi người mọi nhà luôn mạnh khỏe, thực hiện nghiêm biện pháp 5K và quy định trong phòng chống dịch covid 19.

Hình ảnh:

chốt 1.jpg
Chốt 2.jpgsư tặng quà.jpg


Đạt tặng quà.jpg


Đạt tặng quà 2.jpg


Bài và ảnh: TRần Thị Hiên - CC Văn hóa xã

Chốt kiểm soát dịch bệnh covid 19 xã Thiệu Trung thực hiện nghiêm việc kiểm soát, Phòng chống dịch bệnh

Đăng lúc: 27/09/2021 (GMT+7)
100%

Chốt kiểm soát dịch bệnh covid 19 xã Thiệu Trung thực hiện nghiêm việc kiểm soát, Phòng chống dịch bệnh

Thiệu Trung ngày 11/9/2021
Bài TT:

Chốt kiểm soát dịch bệnh covid 19 xã Thiệu Trung thực hiện nghiêm việc kiểm soát, Phòng chống dịch bệnh

Chốt kiểm soát dịch bệnh covid 19 xã Thiệu Trung luôn thực hiện việc kiểm soát, khai báo y tế của mọi người dân ra, vào xã nghiêm theo quy định.

Cán bộ được giao 3 tổ, trực liên tục 24/24h.

Trong những ngày qua, thấu hiểu đc sự vất vả của các thành viên trong tổ trực, MTTQ xã, chùa Hương Nghiêm, các cơ quan, doanh nghiệp, công ty, hộ gđ, cá nhân... trên địa bàn xã đã luôn quan tâm, động viên về tinh thần, vật chất một cách chu đáo, kịp thời...

Các thành viên tổ chốt kiểm soát dịch bệnh covid 19 xã Thiệu Trung xin ghi nhận và trân thành cảm ơn MTTQ xã, chùa Hương Nghiêm, các cơ quan, doanh nghiệp, công ty, hộ gđ, cá nhân ... chúc mọi người mọi nhà luôn mạnh khỏe, thực hiện nghiêm biện pháp 5K và quy định trong phòng chống dịch covid 19.

Hình ảnh:

chốt 1.jpg
Chốt 2.jpgsư tặng quà.jpg


Đạt tặng quà.jpg


Đạt tặng quà 2.jpg


Bài và ảnh: TRần Thị Hiên - CC Văn hóa xã

Từ khóa bài viết:

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT