thu hoạch lúa vụ chiêm xuân 2018

Đăng lúc: 06/01/2019 (GMT+7)
100%

nhân ân hăng hái tham gia lao động sản xuất

sau một thời gian lao dộng sản xuất, nhân dân thiệu trung đang tích cực thu hoạch một vụ mùa bội thu

photo1519861708793-15198617087931949253242.jpg
Từ khóa bài viết:

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT