Phó bí thư thường trực tỉnh ủy Lại thế Nguyên cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện thiệu hóa - về dâng hương tại di tích đền thờ và lăng mộ Nhà sử học Lê Văn Hưu

Đăng lúc: 02/04/2023 (GMT+7)
100%

Ngày 16/02/2022 Phó bí thư thường trực tỉnh ủy Lại thế Nguyên cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện Thiệu Hóa- về dâng hương tại di tích đền thờ và lăng mộ Nhà sử học Lê Văn Hưu


Hình ảnh

1.jpg3.jpg2.jpg10.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg

Phó bí thư thường trực tỉnh ủy Lại thế Nguyên cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện thiệu hóa - về dâng hương tại di tích đền thờ và lăng mộ Nhà sử học Lê Văn Hưu

Đăng lúc: 02/04/2023 (GMT+7)
100%

Ngày 16/02/2022 Phó bí thư thường trực tỉnh ủy Lại thế Nguyên cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện Thiệu Hóa- về dâng hương tại di tích đền thờ và lăng mộ Nhà sử học Lê Văn Hưu


Hình ảnh

1.jpg3.jpg2.jpg10.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg
Từ khóa bài viết:

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT