UBND xã Thiệu Trung xây dựng kế hoạch tuyên truyền PBGDPL năm 2018

Đăng lúc: 13/06/2018 (GMT+7)
100%

Tổ chức mở lớp PBGDPL vào quý II /2018

Nội dụng Tuyên truyền luật hộ tịch, luật cư trú, luật đất đai, luật hôn nhân gia đìnhTulips.jpg

UBND xã Thiệu Trung xây dựng kế hoạch tuyên truyền PBGDPL năm 2018

Đăng lúc: 13/06/2018 (GMT+7)
100%

Tổ chức mở lớp PBGDPL vào quý II /2018

Nội dụng Tuyên truyền luật hộ tịch, luật cư trú, luật đất đai, luật hôn nhân gia đìnhTulips.jpg

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT