Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Thiệu Trung - Huyện Thiệu Hóa - Tỉnh Thanh Hóa

công tác bầu cử trưởng Thôn trên địa bàn xã Thiệu Trung Nhiệm kỳ 2022-2025

Đăng lúc: 00:00:00 18/07/2022 (GMT+7)
100%

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Thiệu Trung đã ban hành các văn bản hướng dẫn Ban công tác Mặt trận khu dân cư tham mưu với chi bộ, tổ chức hiệp thương, lựa chọn nhân sự là những đảng viên có uy tín giới thiệu ứng cử vào chức danh trưởng thôn để nhân dân bầu chọn nhằm thực hiện chủ trương của Đảng ủy xã về chức danh Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025.

 

                     Bài tuyên truyền, công tác bầu cử trưởng Thôn trên địa bàn xã Thiệu Trung

Nhiệm kỳ 2022-2025


             
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Thiệu Trung đã ban hành các văn bản hướng dẫn Ban công tác Mặt trận khu dân cư tham mưu với chi bộ, tổ chức hiệp thương, lựa chọn nhân sự là những đảng viên có uy tín giới thiệu ứng cử vào chức danh trưởng thôn để nhân dân bầu chọn nhằm thực hiện chủ trương của Đảng ủy xã về chức danh Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025.
            Thôn là địa bàn quan trọng để phát huy dân chủ, thực hiện dân chủ ở cơ sở, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội, vệ sinh môi trường, xây dựng đời sống văn hóa, xóa đói giảm nghèo, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước… nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, tạo sự đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của thôn phụ thuộc nhiều vào chất lượng, tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác của ban lãnh đạo các thôn.

Với ý nghĩa đó, cuộc bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025 là cuộc vận động chính trị sâu rộng trong cán bộ và nhân dân ở cơ sở nhằm phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân trong xã; nhân dân lựa chọn những người có tinh thần trách nhiệm trong công tác, đạo đức và tư cách tốt, lối sống lành mạnh, được nhân dân tín nhiệm lãnh đạo mọi hoạt động về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng-an ninh trên địa bàn thôn.  

Việc tiến hành bầu cử Trưởng thôn lần này nhằm tăng cường, củng cố hơn nữa chất lượng hoạt động của Ban lãnh đạo thôn trên địa bàn toàn xã; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân và sự lãnh đạo của Cấp uỷ Đảng, Chính quyền địa phương trong việc tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.

Bầu cử trưởng thôn phải được tiến hành dân chủ, công khai; đảm bảo tuyệt đối an toàn, tiết kiệm, đúng quy trình, tiêu chuẩn nhân sự nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo được vai trò, vị trí, cơ sở pháp lý cho trưởng thôn quản lý, điều hành thật sự có hiệu quả hơn.

Cuộc bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 – 2025 được tiến hành theo nguyên tắc tập trung dân chủ, cử tri đại diện hộ gia đình tham gia bầu trưởng thôn tại hội nghị bảo đảm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Bầu cử theo diễn biến tại hội nghị, có thể theo 2 hình thức là biểu quyết và bỏ phiếu kín. Hội nghị bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025 được tiến hành thống nhất trong toàn xã Thiệu Trung từ ngày 21/7/2022 đến hết 24/7/2022.

14h Chiều 21/7/2022 – Tiến hành hội nghị bầu trưởng thôn 1 tại NVH thôn 1

14h Chiều 22/7/2022 - Tiến hành hội nghị bầu trưởng thôn 5 tại NVH thôn 5

14h Chiều 23/7/2022 -Tiến hành hội nghị bầu trưởng thôn 4, thôn 6 tại NVH thôn 4 và thôn 6

14h Chiều 24/7/2022 -Tiến hành hội nghị bầu trưởng thôn 2, thôn 3 tại NVH thôn 2 và thôn 3

Để góp phần làm cho cuộc bầu cử Trưởng thôn được thành công, cử tri trên địa bàn xã Thiệu Trung cần lưu ý thực hiện tốt 3 việc sau:

Một là: Mỗi cử tri cần tích cực tham gia những buổi sinh hoạt, học tập tại địa phương, theo dõi quá trình chuẩn bị bầu cử, kiểm tra danh sách cử tri, tìm hiểu địa điểm bỏ phiếu, thể thức và quy trình bỏ phiếu, tìm hiểu tiểu sử của các ứng cử viên để lựa chọn bầu đại biểu xứng đáng vào chức danh trưởng thôn theo quy định.

Hai là: Cử tri theo dõi thông tin lịch tổ chức hội nghị bầu trưởng thôn của đơn vị mình nhắc nhở nhau sắp xếp công việc, đến nhà văn hóa thôn để tiến hành bầu cử sớm, đông đủ, đúng thời gian quy định của cuộc bầu cử, để giúp Tổ bầu cử kết thúc cuộc bầu cử sớm.

Ba là: Luôn đề cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh các phần tử xấu tuyên truyền xuyên tạc cuộc bầu cử, cùng chính quyền địa phương bảo đảm tuyệt đối an toàn cho cuộc bầu cử để góp phần làm cho cuộc bầu cử trưởng thôn trên địa bàn xã thành công./.

          Người thực hiện: CC VH XH xã Thiệu Trung                                   

Công khai kết quả giải quyết TTHC

Truy cập
Hôm nay:
79
Hôm qua:
54
Tuần này:
608
Tháng này:
287
Tất cả:
172579

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289